Konstkurser

Börja skapa

I den här kursen får du,  som känner dig kreativ, prova på olika färger och material för
att du ska komma igång och känna dig fram till vilket/vilka sätt du vill göra konst på.
Tid: 8 tim
Pris: 2000 kr
Kursdatum:

Medveten konst

Den här kursen vänder sig till dig som vet vad du vill göra, men behöver mer kunskap om hur du går till väga.
Vi kommer att använda tekniker som just du behöver för att skapa det du vill med olika material, färger m.m.
Tid: 10 tim
Pris:m 3100 kr
Kursdatum:

Andlig konst

Här är kursen för dig som vill  kunna uttrycka dig på ett djupare plan och skapa konst från själen.
Det här är motsatsen till medveten konst.
Tid:
Pris:
Kursdatum: